Réamhfhocal simplí (Simple preposition)

Focal aonair a théann roimh ainmfhocal lena nascadh le foca(i)l eile i gclásal.

A single word which goes before a noun to connect it to another word/other words in a clause.


Samplaí: (Examples:)

ar, ag, as, ó, le

on, at, from, from, with