Triail Ghaeilge ar Líne UCD

Tá fáilte romhat chuig Triail Ghaeilge ar Líne UCD. Tá 100 ceist ar fad sa triail agus tógann sé idir 30 agus 40 nóiméad ar an meán na ceisteanna ar fad a fhreagairt. Níl le déanamh agat i gcás gach ceiste ach freagra amháin, an ceann ceart, a roghnú.

Tá an triail seo grádaithe, mar sin éiríonn na ceisteanna níos deacra de réir mar a théann tú síos tríothu.

Tá 20 ceist ar gach scáileán. Tar éis duit na ceisteanna sin a fhreagairt, is féidir leat bogadh ar aghaidh go dtí an chéad 20 ceist eile ach cliceáil ar an gcnaipe ‘An chéad lch eile den triail’. Más mian leat éirí as an triail roimh an deireadh, is féidir leat é sin a dhéanamh ach cliceáil ar an gcnaipe ‘Torthaí na trialach’.

Nuair a bheidh an triail déanta agat, gheobhaidh tú do scór láithreach, cuirfear in iúl duit cad iad na freagraí a bhí ceart agus mícheart agat agus tabharfar na freagraí cearta duit.

Roghnaítear ceisteanna na trialach go randamach, mar sin beidh an triail difriúil gach uair a dhéanfaidh tú í.

Má tá Gaeilge líofa agat ...

tá sé tábhachtach go ndéanfá na ceisteanna go léir sa triail seo a fhreagairt chun a chinntiú go mbeidh iontaofacht ag baint leis an scór a gheobhaidh tú.

Mura bhfuil Gaeilge líofa agat ...

b’fhearr duit éirí as na ceisteanna a fhreagairt agus cliceáil ar an gcnaipe ‘Torthaí na trialach’ má thugann tú buille faoi thuairim i gcás cúpla ceist as a chéile.

Foghlaimeoirí
Úsáideann foghlaimeoirí a bhfuil suim acu freastal ar rang de chuid Bhord na Gaeilge, UCD an triail seo go minic chun tuairim a fháil cén leibhéal atá oiriúnach dóibh. Anseo thíos, tugtar treoir maidir leis an leibhéal atá oiriúnach i gcás gach scóir ó 0 go 100.

ScórAn leibhéal is oiriúnaí
0 - 14:Leibhéal 1 (Bunrang 1)
15 - 29:Leibhéal 2 (Bunrang 2)
30 - 44:Leibhéal 3 (Meánrang 1)
45 - 59:Leibhéal 4 (Meánrang 2)
60 - 100:Leibhéal 5 (Ardrang 1 / Cruinneas sa Ghaeilge)