Baile
Ar aghaidh Ar ais
Réamhrá

Tá ábhar ón gcúrsa críochnúil roghnaithe againn chun blaiseadh beag a thabhairt duit den chúrsa. San ábhar samplach seo, foghlaimeoidh tú faoi na rudaí seo a leanas:

stór focal a bhaineann leis an téama Ócáidí speisialta;

an fheidhm teanga eolas a thabhairt agus a lorg (ceisteanna a chur agus a fhreagairt)


Gramadach:

an aimsir chaite

Ar ais Ar aghaidh