Baile
Ar aghaidh Ar ais
Cleachtadh 1: Ceisteanna agus freagraí
Tabhair freagra dearfach agus diúltach ar gach ceist.
Nóta: Cuir lánstad tar éis gach freagra.
Dearfach Diúltach
1 Ar imir tú galf inné? . . GaeilgeGanStro/Aonad05/Cleachtadh6_01.mp3
2 An bhfaca sé Bríd ar an teilifís? . . GaeilgeGanStro/Aonad05/Cleachtadh6_02.mp3
3 Ar chuala tú an t‑amhrán nua atá aige? . . GaeilgeGanStro/Aonad05/Cleachtadh6_03.mp3
4 An ndeachaigh na páistí léi? . . GaeilgeGanStro/Aonad05/Cleachtadh6_04.mp3
5 An bhfuair siad do theachtaireacht? . . GaeilgeGanStro/Aonad05/Cleachtadh6_05.mp3
6 Ar thug sibh an bronntanas di? . . GaeilgeGanStro/Aonad05/Cleachtadh6_06.mp3
7 Ar ith tú bia Seapánach riamh? . . GaeilgeGanStro/Aonad05/Cleachtadh6_07.mp3
8 An ndúirt sí an iomarca? . . GaeilgeGanStro/Aonad05/Cleachtadh6_08.mp3
9 An ndearna siad botún? . . GaeilgeGanStro/Aonad05/Cleachtadh6_09.mp3
10 Ar ól tú an iomarca? . . GaeilgeGanStro/Aonad05/Cleachtadh6_10.mp3
Ar ais Ar aghaidh