Baile
Ar aghaidh Ar ais
Cleachtadh 2: Bí ag caint!
Seo seans duitse a bheith ag caint anois. Lig ort féin gur tusa an múinteoir agus go bhfuil tú ag caint le Dylan.
Abair:On Friday, I went walking with the dog. On Saturday, I was at a birthday party and on Sunday, I watched television. What did you do at the weekend, Dylan? GaeilgePhraiticiuil1_2/Modul5/BiAgCaint3_1.mp3
Dylan:D’ith mé burgar agus sceallóga in McDonalds Dé hAoine. Chuaigh mé go dtí an zú Dé Sathairn agus d’imir mé cluichí ríomhaire Dé Domhnaigh. Cad a rinne tusa ag an deireadh seachtaine, a Thomáis?GaeilgePhraiticiuil1_2/Modul5/BiAgCaint3_2.mp3
Ar ais Ar aghaidh