Baile
Ar aghaidh Ar ais
Frásaí úsáideacha: Ócáidí speisialta
Éist leis na frásaí úsáideacha seo agus déan iarracht iad a rá tú féin ansin.

GaeilgePhraiticiuil_Naionain/Modul5/FrasaiUsaideacha2_01.mp3 Lá breithe sona duit.

GaeilgePhraiticiuil_Naionain/Modul5/FrasaiUsaideacha2_02.mp3 Nollaig shona duit.


GaeilgePhraiticiuil_Naionain/Modul5/FrasaiUsaideacha2_03.mp3 Cad a fheiceann tú sa phictiúr?

GaeilgePhraiticiuil_Naionain/Modul5/FrasaiUsaideacha2_04.mp3 Feicim crann Nollag.

GaeilgePhraiticiuil_Naionain/Modul5/FrasaiUsaideacha2_05.mp3 Tá an crann Nollag go hálainn.

GaeilgePhraiticiuil_Naionain/Modul5/FrasaiUsaideacha2_06.mp3 Tá cóta dearg ar Dhaidí na Nollag.

GaeilgePhraiticiuil_Naionain/Modul5/FrasaiUsaideacha2_07.mp3 Tá mála bréagán ag Daidí na Nollag.


GaeilgePhraiticiuil_Naionain/Modul5/FrasaiUsaideacha2_08.mp3 An raibh tú ag an sorcas?
Bhí. / Ní raibh.


GaeilgePhraiticiuil_Naionain/Modul5/FrasaiUsaideacha2_09.mp3 Cad a rinne tú?

GaeilgePhraiticiuil_Naionain/Modul5/FrasaiUsaideacha2_10.mp3 Chuaigh mé go dtí an sorcas.

GaeilgePhraiticiuil_Naionain/Modul5/FrasaiUsaideacha2_11.mp3 Fuair mé bábóg nua.

GaeilgePhraiticiuil_Naionain/Modul5/FrasaiUsaideacha2_12.mp3 An bhfuair tú bronntanas?
Fuair. / Ní bhfuair.

GaeilgePhraiticiuil_Naionain/Modul5/FrasaiUsaideacha2_13.mp3 D’ith mé milseáin.


GaeilgePhraiticiuil_Naionain/Modul5/FrasaiUsaideacha2_14.mp3 Cá raibh tú?

GaeilgePhraiticiuil_Naionain/Modul5/FrasaiUsaideacha2_15.mp3 Bhí mé ag cóisir.

GaeilgePhraiticiuil_Naionain/Modul5/FrasaiUsaideacha2_16.mp3 Bhí mé sa zú.


GaeilgePhraiticiuil_Naionain/Modul5/FrasaiUsaideacha2_17.mp3 Bhí eagla orm.

GaeilgePhraiticiuil_Naionain/Modul5/FrasaiUsaideacha2_18.mp3 Bhí tuirse orm.

Ar ais Ar aghaidh