Baile
Ar aghaidh Ar ais
Réamhrá

San aonad samplach seo, foghlaimeoidh tú conas:

 • a rá cé acu an bhfuil tú ag dul ar laethanta saoire nó nach bhfuil;
 • tíortha éagsúla a ainmniú;
 • a rá cad iad na tíortha a raibh tú iontu;
 • cur síos a dhéanamh ar laethanta saoire a bhí agat;
 • a rá cé a bhí leat ar laethanta saoire;
 • a rá cad a thaitin agus nár thaitin leat faoi shaoire;
 • labhairt faoi chostas agus luach airgid thar lear;
 • labhairt faoi na rudaí a dhéanann tú agus tú ar laethanta saoire;
 • tuairimí a chur in iúl faoin aimsir;
 • cur síos a dhéanamh ar shaoire in Éirinn / sa Ghaeltacht

Gramadach

 • go dtí agus chun;
 • i(n) agus sa(n);
 • míonna;
 • an aimsir chaite
Ar ais Ar aghaidh