Baile

Cóilín Ó Floinn

Is as Nua-Eabhrac ó dhúchas é Cóilín. Bhain sé a bhunchéim amach sa Stair agus sa Léann Éireannach in Ollscoil Nua-Eabhrac (NYU) sa bhliain 2000. Rinne sé an tArdteastas san Oideachas (UCD) in 2005. Thosaigh Cóilín ag obair le Gaelchultúr mar oiliúnóir in 2005 agus tá sé ag obair go lánaimseartha le Gaelchultúr ó 2006 ar aghaidh, ag forbairt siollabas, acmhainní teagaisc agus pleananna ceachta. Tá Cóilín i ndiaidh M.Phil. sa Teangeolaíocht Fheidhmeach a chur i gcrích i gColáiste na Tríonóide. Bhí a thráchtas dírithe ar inspreagadh imeasctha agus cultúrtha i gcás fhoghlaimeoirí fásta na Gaeilge.

Tá cúrsaí Gaeilge agus ceardlanna éagsúla múinte ag Cóilín i réimse eagras, an tÚdarás um Ard-Oideachas, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath ina measc. Tá cúrsaí múinte aige in Oideas Gael i nGleann Cholm Cille, Contae Dhún na nGall chomh maith.