Baile

Síntí fada a chlóscríobh

Agus tú ag tabhairt faoi chleachtaí idirghníomhacha an chúrsa, uaireanta beidh ort an freagra ceart a roghnú, ach i gcásanna eile beidh ort an freagra ceart a chlóscríobh. Ná déan dearmad síntí fada a úsáid nuair is iomchuí, nó déarfar leat go bhfuil do fhreagra mícheart!

Microsoft Windows

  • AltGr + guta chun síneadh fada a chlóscríobh ar ghuta cás íochtair
  • AltGr + Shift + guta chun síneadh fada a chlóscríobh ar cheannlitir

Ríomhairí Apple Mac

  • Alt + guta chun síneadh fada a chlóscríobh ar ghuta cás íochtair
  • Alt + Shift + guta chun síneadh fada a chlóscríobh ar cheannlitir

Mura n-oibríonn na treoracha thuas, tá seans ann nach bhfuil do ríomhaire curtha in oiriúint don Ghaeilge. Chun é sin é dhéanamh, ba cheart duit na treoracha atá ar an mbileog seo a leanúint.