Síntí fada a chlóscríobh

Microsoft Windows

Brúigh:

•AltGr + guta chun síneadh fada a chlóscríobh ar ghuta cás íochtair

agus

•AltGr + Shift + guta chun síneadh fada a chlóscríobh ar cheannlitir

Ríomhairí Apple Mac

Brúigh:

•Alt + guta chun síneadh fada a chlóscríobh ar ghuta cás íochtair

agus

•Alt + Shift + guta chun síneadh fada a chlóscríobh ar cheannlitir

Mura n-oibríonn na treoracha thuas, is féidir leat an litir atá uait a roghnú sa tábla thíos. Ansin déan é a chóipeáil (Ctrl+C) agus é a ghreamú (Ctrl+V) san áit chuí.

áéíóú
ÁÉÍÓÚ

Tá níos mó eolais maidir le síntí fada a chlóscríobh anseo.