Baile

Ceacht a haon

Messages

Author new message » Message
reply » Ceacht a haon
Faoi Bhrú
13/08/2014 18:53:54

Ba mhaith liom cuir le mo chuid freagraí ar fhoram an chúrsa anseo. Ceacht a haon-chomh maith leis na modhanna múinte atá thuasluaite mar a dúirt Mgt Quigley is modhanna éifeachtach iad scéalta agus rannta a mhúineadh chun stór focail nua a druidim isteach. Is féidir leis na daltaí éisteacht gan bhrú le habhar tarraingteach -le rann msh “Buail an doras is féach isteach” nó le “Na Trí Mhuc” -le hamhráin (agus focail áirithe a athris go hard nó go híseal nó go mall -éisteacht agus leanúint treoracha m.sh éisteacht agus dathú...."cuir dath dearg ar na fuinneoga, cuir dath donn ar an díon, guir dath glas an staighre"(ní chuirfeadh an ceacht sin aon bhrú ar na daltaí laige sa rang ) -éisteacht agus leanú treoracha ó daltaí ón rang agus mothúcháin difriúla a léiriú le pictiúirí(usaid a bhaint as an modh closlabhartha chun stór focal a mhúineadh

New message

Title
Message text
Words: 0
Name
Email
Rewrite the following number in figures (to prevent spam):
seacht naoi náid naoi cúig