Baile
Ar aghaidh Ar ais
Eolas úsáideach 1: An aimsir chaite

Is aimsir de chuid an bhriathair an aimsir chaite a úsáidtear chun gníomhaíochtaí nó staideanna a chur in iúl a bhaineann leis an am atá caite:

Bhí mé sa Spáinn ar feadh coicíse anuraidh.

Bhí triúr mac aici.

Sa chéad phearsa uimhir iolra den aimsir chaite, tá rogha agat idir dhá fhoirm éagsúla. Seo cúpla sampla:

GaeilgeGanStro/Aonad05/EolasUsaideach5_01.mp3 Chuaigh muid …Chuamar …

GaeilgeGanStro/Aonad05/EolasUsaideach5_02.mp3 Rinne muid …Rinneamar …

GaeilgeGanStro/Aonad05/EolasUsaideach5_03.mp3 Cheannaigh muid …Cheannaíomar …

Ar ais Ar aghaidh