Baile
Ar aghaidh Ar ais
Eolas úsáideach 2: An aimsir chaite 2

Ní úsáideann tú forainm (, , , etc.) agus freagra dearfach nó freagra diúltach á thabhairt agat ar cheist san aimsir chaite – bíonn sé mícheart de ghnáth forainm a úsáid nuair a bhíonn Yes agus No mar fhreagra ar cheist.

An raibh tú ansin aréir?

Bhí.

Ní raibh.


An ndeachaigh sí ar saoire?

Chuaigh.

Ní dheachaigh.

Nuair a dhéanann tú ráiteas caithfidh tú, gan amhras, forainm a úsáid:

Bhí mé ansin aréir.

Ar ais Ar aghaidh