Baile
Ar aghaidh Ar ais
Eolas úsáideach 4: An aimsir chaite 4

Cuirtear D’ roimh ghutaí agus roimh f + guta san aimsir chaite nuair a bhíonn ráiteas nó freagra dearfach i gceist:

D’ól mé an iomarca aréir.

Ar ól tú mórán aréir?

D’ól. / Níor ól.Ar fhan siad ansin go maidin?

D’fhan. / Níor fhan.

Ar ais Ar aghaidh