Baile
Ar aghaidh Ar ais
Éisteacht agus labhairt A: Cad a rinne tú?

Feidhm teanga:
- eolas a thabhairt agus a lorg (ceisteanna a chur agus a fhreagairt)

Maidin Dé Luain atá ann. Tá an múinteoir ag insint don rang cad a rinne sí ag an deireadh seachtaine, le cabhair ó phictiúr.
Ansin, iarrann sí ar dhaltaí éagsúla a rá cad a rinne siad ag an deireadh seachtaine, le cabhair ó phictiúir.
Nuair a insíonn siad a gcuid nuachta féin, iarrann siad ar dhalta eile an rud céanna a dhéanamh.
SOUND
Múinteoir:Dé hAoine, chuaigh mé ag siúl leis an madra. Dé Sathairn, bhí mé ag cóisir lá breithe agus Dé Domhnaigh d’fhéach mé ar an teilifís. Cad a rinne tusa ag an deireadh seachtaine, a Dylan?
Dylan:D’ith mé burgar agus sceallóga in McDonalds Dé hAoine. Chuaigh mé go dtí an zú Dé Sathairn agus d’imir mé cluichí ríomhaire Dé Domhnaigh. Cad a rinne tusa ag an deireadh seachtaine, a Thomáis?
D’fhéadfaí an cluiche seo a fhorbairt trí cheisteanna a chur ar an duine atá ag insint a chuid nuachta, mar shampla:
An bhfaca tú sioráf sa zú? Chonaic. / Ní fhaca.
Ar ith tú milseáin ag an gcóisir? D’ith / Níor ith.
Ar ais Ar aghaidh