Baile

Cláraigh do chúrsa

An bhfuil cuntas agat cheana?
Má tá cuntas úsáideora agat ar ranganna.com cheana féin, logáil isteach ar dtús, le do thoil.

Eolas faoin gcúrsa

Teideal an chúrsa
Conas an Ghaeilge a Mhúineadh go hÉifeachtach sa Seomra Ranga (2022)
Cúrsa ag tosú
04/07/2022
Cúrsa ag críochnú
19/08/2022
Praghas
€69.00

Má tá cód lascaine agat, cuir isteach sa bhearna seo thíos é

Cód lascaine

Eolas fútsa

Is gá na bearnaí a bhfuil * in aice leo a líonadh isteach.
*Ainm úsáideora
An leasainm ba mhaith leat a úsáid chun logáil isteach amach anseo.
*Pasfhocal
An pasfhocal ba mhaith leat a úsáid chun logáil isteach amach anseo.
*Seoladh ríomhphoist
Rachaimid i dteagmháil leat ag an seoladh seo más gá.

Breis eolais fútsa

Líon isteach d’ainm agus seoladh billeála anseo, le do thoil. Bainfear úsáid astu le d’íocaíocht a dheimhniú.
*Céadainm
*Sloinne
*Seoladh
 
 
*Cathair
*Cód ZIP
*Tír
*Uimhir fóin
✓ Bailí
Ná bíodh spásanna ná daiseanna san uimhir ghutháin.
Eagraíocht
Ainm na heagraíochta lena mbaineann tú.
Déanfar tú a chlárú mar mhac léinn de chuid ranganna.com tar éis duit cliceáil ar an gcnaipe thíos. Pléifear le híocaíocht ar an gcéad leathanach eile.

Ceisteanna sa bhreis (roghnach)

Ainm (Roghnach)
Bhain mé amach na torthaí foghlama sonraithe don chúrsa seo.
Bhí an cúrsa seo fiúntach don ghairm agus bhí sé ábhartha d’obair na scoileanna.
Chuir an cúrsa seo feabhas ar mo scileanna teagaisc nó ceannaireachta.
Stiúir an teagascóir an fhoghlaim go cumasach agus chinntigh go raibh leibhéal maith rannpháirtíochta ann.
Thug an teagascóir aiseolas cuí dom ar mo chuid oibre/gníomhaíochtaí agus tascanna.
Bhí struchtúr maith ar an gcúrsa agus bhí sé á bhainistiú go héifeachtach.
Bhí naisc fhiúntacha idir an cúrsa seo agus féinmheastóireacht scoile agus teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide.
Bhí an cúrsa seo ar chaighdeán ard.
Aon mholtaí eile chun caighdeán an chúrsa seo a fheabhsú:

Fan ar an eolas!

Sula gcríochnaíonn tú do chlárúchán ar ranganna.com, ar mhaith leat a bheith ar an eolas faoinár gcóid lascaine, an nuacht is déanaí i saol na Gaeilge agus neart eile? Féach céard a gheobhaidh tú má chuireann tú ticeanna sna boscaí seo thíos!
Déanfaimid do shonraí a phróiseáil i gcomhréir lenár bPolasaí Príobháideachais. Féadfaidh tú an toiliú seo a tharraingt siar ag aon am trí ríomhphost a chur chugainn nó trí úsáid a bhaint as an nasc díliostála sna ríomhphoist a gheobhaidh tú uainn.