Baile
Margadh: Ceannaigh péire agus gheobhaidh tú an 3ú cúrsa saor in aisce.

Cúrsaí EPV ar Líne do Mhúinteoirí Bunscoile

Acmhainní Cumarsáide don Rang Gaeilge Bunscoile (2020)

Tá an cúrsa samhraidh seo ar líne, ar fiú 3 lá EPV é, dírithe ar mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh rang 3–6 agus tá sé bunaithe ar Gníomhaíochtaí Gasta, leabhar de ghníomhaíochtaí cumarsáide Gaeilge don mhúinteoir bunscoile.
€69.00

Cluichí Cainte don Rang Gaeilge Bunscoile (2020)

Tá an cúrsa samhraidh seo ar líne, ar fiú 3 lá EPV é, dírithe ar mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh rang 3 – rang 6 agus tá sé bunaithe ar Gníomhaíochtaí Gasta, leabhar de ghníomhaíochtaí cumarsáide Gaeilge don mhúinteoir bunscoile.
€69.00

Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Naíonáin Shóisearacha agus Shinsearacha (2020)

Tá an cúrsa samhraidh seo ar líne, ar fiú 3 lá EPV é, dírithe ar mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh naíonáin shóisearacha agus/nó shinsearacha.
€69.00

Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 1 agus 2 (2020)

Tá an cúrsa samhraidh seo ar líne, ar fiú 3 lá EPV é, dírithe ar mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh rang 1 agus/nó rang 2.
€69.00

Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 3 agus 4 (2020)

Tá an cúrsa samhraidh seo ar líne, ar fiú 3 lá EPV é, dírithe ar mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh rang 3 agus/nó rang 4.
€69.00

Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 5 agus 6 (2020)

Tá an cúrsa samhraidh seo ar líne, ar fiú 3 lá EPV é, dírithe ar mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh rang 5 agus/nó rang 6.
€69.00

Conas an Ghaeilge a Mhúineadh go hÉifeachtach sa Seomra Ranga (2020)

Tá an cúrsa samhraidh seo ar líne, ar fiú 3 lá EPV é, dírithe ar mhúinteoirí bunscoile ar mhaith leo smaointe nua a fháil do mhúineadh na Gaeilge agus ar spéis leo foghlaim faoin tslí leis an gcur chuige cumarsáideach a úsáid ina gcuid teagaisc.
€69.00

Bunchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile (2020)

Tá an cúrsa samhraidh seo ar líne, ar fiú 3 lá EPV é, dírithe orthusan a bhfuil Gaeilge labhartha réasúnta maith acu ach nach bhfuil ró-eolach ar ghramadach na teanga.
€69.00

Meánchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile (2020)

Tá an cúrsa samhraidh seo ar líne, ar fiú 3 lá EPV é, dírithe orthusan a bhfuil Gaeilge mhaith labhartha acu agus a bhfuil tuiscint réasúnta maith acu ar ghramadach na teanga.
€69.00

Ardchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile (2020)

Tá an cúrsa samhraidh seo ar líne, ar fiú 3 lá EPV é, dírithe orthusan a bhfuil Gaeilge an-mhaith, idir labhartha agus scríofa, acu agus tuiscint réasúnta maith ar ghramadach na teanga.
€69.00

Físchúrsa Gramadaí do Mhúinteoirí Bunscoile (2020)

Tá an cúrsa samhraidh seo ar líne, ar fiú 3 lá EPV é, dírithe ar mhúinteoirí bunscoile ar mian leo a dtuiscint ar ghramadach na Gaeilge a fheabhsú chomh maith le slite nua a fhoghlaim chun an ghramadach a mhúineadh go héifeachtach.
€69.00