Baile

Cúrsaí do Mhúinteoirí Bunscoile

Cluichí Cainte don Rang Gaeilge Bunscoile - Scoilbhliain 2021 / 2022

Tá an cúrsa seo ar líne dírithe ar mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh rang 3 – rang 6 agus tá sé bunaithe ar Gníomhaíochtaí Gasta, leabhar de ghníomhaíochtaí cumarsáide Gaeilge don mhúinteoir bunscoile.
€49.00

Acmhainní Cumarsáide don Rang Gaeilge Bunscoile - Scoilbhliain 2021 / 2022

Tá an cúrsa dírithe ar mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh rang 3–6 agus tá sé bunaithe ar Gníomhaíochtaí Gasta, leabhar de ghníomhaíochtaí cumarsáide Gaeilge don mhúinteoir bunscoile.
€49.00

Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Naíonáin Shóisearacha agus Shinsearacha - Scoilbhliain 2021 / 2022

Tá an cúrsa seo dírithe ar mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh naíonáin. Tá sé oiriúnach do mhúinteoirí nach mbraitheann muiníneach agus iad ag labhairt na Gaeilge agus ar mian leo, dá bhrí sin, cur lena gcuid scileanna sa teanga.
€49.00

Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 1 agus 2 - Scoilbhliain 2021 / 2022

Tá an cúrsa seo dírithe ar mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh rang 1 agus/nó rang 2. Tá sé oiriúnach do mhúinteoirí nach mbraitheann muiníneach agus iad ag labhairt na Gaeilge agus ar mian leo, dá bhrí sin, cur lena gcuid scileanna sa teanga.
€49.00

Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 3 agus 4 - Scoilbhliain 2021 / 2022

Tá an cúrsa seo dírithe ar mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh rang 3 agus/nó rang 4. Tá sé oiriúnach do mhúinteoirí nach mbraitheann muiníneach agus iad ag labhairt na Gaeilge agus ar mian leo, dá bhrí sin, cur lena gcuid scileanna sa teanga.
€49.00

Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 5 agus 6 - Scoilbhliain 2021 / 2022

Tá an cúrsa seo dírithe ar mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh rang 5 agus/nó rang 6. Tá sé oiriúnach do mhúinteoirí nach mbraitheann muiníneach agus iad ag labhairt na Gaeilge agus ar mian leo, dá bhrí sin, cur lena gcuid scileanna sa teanga.
€49.00

Bunchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile - Scoilbhliain 2021 / 2022

Tá an cúrsa seo dírithe ar mhúinteoirí bunscoile a bhfuil caighdeán réasúnta maith bainte amach acu sa Ghaeilge ach ar mian leo feabhas a chur ar a gcuid gramadaí.
€49.00

Meánchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile - Scoilbhliain 2021 / 2022

Tá an cúrsa seo dírithe orthusan a bhfuil Gaeilge mhaith labhartha acu agus a bhfuil tuiscint réasúnta maith acu ar ghramadach na teanga.
€49.00

Ardchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile - Scoilbhliain 2021 / 2022

Tá an cúrsa seo dírithe ar mhúinteoirí bunscoile ar mian leo díriú ar na gnéithe den ghramadach atá níos dúshlánaí.
€49.00

Físchúrsa Gramadaí do Mhúinteoirí Bunscoile - Scoilbhliain 2021 / 2022

Tá an cúrsa seo dírithe orthusan a bhfuil Gaeilge mhaith labhartha acu agus a bhfuil tuiscint réasúnta maith acu ar ghramadach na Gaeilge.
€49.00

Conas an Ghaeilge a Mhúineadh go hÉifeachtach sa Seomra Ranga - Scoilbhliain 2021 / 2022

Tá an cúrsa seo dírithe ar mhúinteoirí bunscoile ar mhaith leo níos mó a fhoghlaim faoi phrionsabail agus struchtúr ceachtanna an cur chuige cumarsáideach.
€49.00
teacher courses primary school teachers múinteoirí bunscoile cúrsaí ar líne online courses