Baile

Aoife Ní Chonchúir

Is cainteoir dúchais í Aoife Ní Chonchúir, as Gaeltacht Chorca Dhuibhne i gCiarraí. Tá bunchéim aici sa Ghaeilge agus sa Spáinnis ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh agus M.Phil sa Teangeolaíocht Fheidhmeach ó Choláiste na Tríonóide. Ó bhí an bhliain 2000 ann tá sí tar éis réimse leathan cúrsaí a mhúineadh in go leor eagraíochtaí éagsúla, iad seo ina measc: Roinn na Nua-Ghaeilge agus Bord na Gaeilge, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath; Roinn na Gaeilge, Coláiste Oideachais Froebel; Sult Teoranta; Conradh na Gaeilge; Gael Linn; agus Oidhreacht Chorca Dhuibhne.

Thosaigh Aoife ag obair le Gaelchultúr in 2005 agus d’fhág sí an comhlacht ag deireadh 2009, ar bhogadh ar ais go Corca Dhuibhne di. Le linn a tréimhse le Gaelchultúr, d’fhorbair sí siollabais, acmhainní teagaisc agus pleananna ceachta ar bhonn leanúnach agus mhúin sí cúrsaí i réimse leathan comhlachtaí stáit, an Bord Pleanála, an Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus an tSeirbhís Chúirteanna ina measc. Tá spéis ar leith aici i gceist na teanga sa Ghaeltacht agus tá sí ag tabhairt faoi MA sa Phleanáil Teanga in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, i láthair na huaire chun cur lena tuiscint ar an ábhar sin.