Baile

Éamonn Ó Dónaill - Stiúrthóir Oideachais

Is as Gaeltacht Ghaoth Dobhair ó dhúchas é Éamonn Ó Dónaill, Stiúrthóir Oideachais Ghaelchultúir, agus tá sé ag múineadh na Gaeilge do dhaoine fásta ó bhí 1981 ann. Chaith sé sé bliana (1996-2002) ag obair mar Stiúrthóir ar an Teanglann i Roinn na Nua-Ghaeilge, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath. I rith na tréimhse sin, bhunaigh sé cúrsa nua, Dioplóma sa Ghaeilge Fheidhmeach, a raibh sé mar aidhm aige cur ar chumas státseirbhísigh a gcuid oibre a dhéanamh trí mheán na Gaeilge. D’fhág sé an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath sa bhliain 2002, agus thosaigh sé ag obair mar chomhairleoir teanga. Bhí sé ar dhuine de na daoine a bhunaigh Gaelchultúr in 2004 agus tá sé ag obair go lánaimseartha leis an gcomhlacht ó bhí 2005 ann.

Bhí Éamonn ar dhuine de bhunaitheoirí an chlub Gaeilge Sult i 1999, agus tá sé páirteach i reáchtáil an chlub ó shin. Tá sé ag eagrú ranganna Gaeilge do dhaoine fásta i lár chathair Bhaile Átha Cliath ó bhí 2001 ann. Bhí sé ina eagarthóir ar an iris idirlín Beo! (www.beo.ie) ó bunaíodh í sa bhliain 2001 go dtí Meán Fómhair 2007.

Bhí Éamonn ina chomhordaitheoir teanga ar an tsraith teilifíse d’fhoghlaimeoirí Gaeilge ag an meánleibhéal, Turas Teanga, a craoladh ar RTÉ in 2004, agus scríobh sé an leabhar a bhí ag dul leis an tsraith chomh maith. D’fhoilsigh Hodder and Stoughton a leabhar Teach Yourself Irish Grammar i mí Mheán Fómhair 2005 agus tá fáil ar an leabhar is deireanaí uaidh, Gramadach gan Stró!, ó bhí Aibreán 2008 ann. Bhí Éamonn ina chomhordaitheoir teanga ar Now You’re Talking, sraith do ghlantosaitheoirí a craoladh ar RTÉ agus an BBC i 1995, agus scríobh sé an leabhar a bhí ag dul leis an tsraith chomh maith.

Tá an-taithí ag Éamonn ar a bheith ag cur oiliúint ar mhúinteoirí agus tá sé ag reáchtáil cúrsaí oiliúna ó bhí 1992 ann. Bhí sé páirteach i bhforbairt na siollabas agus na scrúduithe do leibhéil A1 agus A2 de Theastas Eorpach na Gaeilge (www.teg.ie), córas tástála agus deimhnithe d’fhoghlaimeoirí fásta na Gaeilge, an chéad chóras dá chineál, atá á fhorbairt ag Ionad na dTeangacha, Ollscoil na hÉireann Maigh Nuad.