Baile

Dianchúrsa Ullmhúcháin d'Agallamh Gaeilge na Máistreachta Gairmiúla san Oideachas (Bunmhúinteoireacht): Hibernia

Cén cineál cúrsa é?

9 aonaid
50-60 uair an chloig
Ábhar fuaime
Cleachtaí idirghníomhacha
Foram pléite
Dátheangach

Réamhrá

Is cúrsa é seo dóibh siúd a bheidh ag tabhairt faoin agallamh Gaeilge don Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas (Bunmhúinteoireacht). Dírítear ar na príomhábhair chainte a bhíonn i gceist san agallamh agus cuirtear ar chumas na rannpháirtithe a gcuid scileanna cainte a fhorbairt agus cur lena stór focal.

Tá sé mar aidhm ag an gcúrsa seo eolas a chur ar fáil do na rannpháirtithe a chuirfidh ar a gcumas:

 • tús maith a chur leis an agallamh, rud a chuirfidh ar a suaimhneas iad, agus a rachaidh i bhfeidhm ar na hagallóirí;
 • briathra a úsáid i gceart;
 • freagraí fada, ina bhfuil scoth na Gaeilge, a thabhairt ar cheisteanna a thagann chun cinn go minic san agallamh;
 • freagraí a thabhairt atá cruinn ó thaobh na gramadaí de;
 • sleachta próis a léamh gan deacracht;
 • úsáid a bhaint as an réimse leathan áiseanna Gaeilge atá ar fáil ar líne anois.

Tá an cúrsa oiriúnach ó thaobh caighdeáin de do dhaoine a rinne staidéar ar an nGaeilge ar scoil, roinnt mhaith blianta ó shin, b’fhéidir. Tuigeann siad go leor den teanga ach is beag deis a bhí acu í a úsáid le blianta beaga anuas. Tá an bhéim ar scileanna labhartha agus éisteachta ach tugtar deiseanna dóibh an teanga a léamh agus a scríobh chomh maith. Déantar an ghramadach a mhúineadh i gcomhthéacs, de réir mar atá sí ag teastáil.

Údar

Is í Helen Hegarty a scríobh ábhar an chúrsa seo.


Ábhar an chúrsa

Aonaid an chúrsa

Tá 9 n-aonad sa chúrsa Dianchúrsa Ullmhúcháin d’Agallamh Gaeilge na Máistreachta Gairmiúla san Oideachas (Bunmhúinteoireacht), agus tá gach ceann acu dírithe ar thopaic faoi leith. Seo iad na topaicí atá le fáil sa chúrsa:

 • Aonad 1: Struchtúr an Agallaimh
 • Aonad 2: Cúlra agus Áit Chónaithe / An Teaghlach
 • Aonad 3: An Saol Oibre
 • Aonad 4: Laethanta Saoire agus Taisteal / Teangacha
 • Aonad 5: Cúrsaí Oideachais agus Gairm an Mhúinteora
 • Aonad 6: Stíl Mhaireachtála
 • Aonad 7: Labhairt faoin Am atá Thart
 • Aonad 8: Labhairt faoin Am atá Romhainn
 • Aonad 9: Dá mbeinn i m’Aire Oideachais ...

Treoir

Treoir maidir le húsáid an chúrsa

Sílimid gurb é an bealach is fearr le teanga a fhoghlaim ná tríd an teanga sin; dá bhrí sin, tá na treoracha ar fad sa chúrsa seo as Gaeilge ach is féidir cliceáil ar an gcnaipe ‘Taispeáin Fotheidil’ / ‘Show subtitles’ atá ag barr na leathanach ar dheis chun teacht ar aistriúcháin Bhéarla. Is féidir cliceáil ar an gcomhartha suimithe in aice le haon abairt Ghaeilge chomh maith chun aistriúchán Béarla den abairt sin a fháil.

Tá na ceachtanna ar fad sa chúrsa idirghníomhach. Nuair a bhíonn ceacht déanta agat is féidir leat an cnaipe ‘Seol’ a bhrú agus aiseolas a fháil láithreach. Cuirtear in iúl duit cad iad na freagraí a bhí ceart agat agus cad iad na freagraí a bhí mícheart agat, cuirtear na freagraí cearta ar fáil duit agus tugtar scór duit.

Ag tús gach aonaid, cuirtear in iúl duit cad iad na rudaí a bhfuiltear ag díriú orthu san aonad sin.

Chun bogadh ó scáileán go scáileán níl le déanamh agat ach an cnaipe Right arrow a bhrú, ar thaobh na láimhe deise, ag barr nó ag bun an scáileáin. Is féidir leat cliceáil ar líne ar bith faoi na focail ‘PLEAN AN AONAID’ ar an taobh clé den scáileán chun dul go dtí áit éigin eile san aonad.

Ar an leathanach scoir, tugtar léargas duit ar an obair atá déanta agat san aonad agus tugtar scór iomlán duit. Tugtar cúpla rogha duit chomh maith: dul ar aghaidh go dtí an chéad aonad eile, an t-aonad a dhéanamh arís, nó dul go tús an chúrsa ar fad.


Ceisteanna Coitianta

Cathain is féidir liom tús a chur leis an gcúrsa?

Anois díreach! Staidéar neamhspleách, gan aon mhúinteoir, atá i gceist. Mar sin is féidir leat feabhas a chur ar do chuid Gaeilge ar do shócúlacht, san oifig nó sa bhaile, ag do luas féin, agus ag am ar bith is mian leat.

Cad a dhéanfaidh mé má bhíonn ceist agam?

Scríobh ar an bhfóram í! Beidh tú in ann dul i dteagmháil leis na foghlaimeoirí eile ar an bhfóram seo. Is féidir leat teachtaireachtaí a scríobh, ceisteanna a chur agus a fhreagairt, agus smaointe a nochtadh ann. Bíonn baill d’fhoireann Ghaelchultúir ar an bhfóram freisin, agus beidh siadsan in ann aon cheisteanna casta a fhreagairt.


Má tá ceist ar bith eile agat, seol ríomhphost chuig eolas@ranganna.com nó glaoigh ar 1890 252 900 nó + 353 (0) 1 484 5220.