Baile

Múineadh na hEalaíne trí Ghaeilge

Cén cineál cúrsa é?

Tá an cúrsa féinteagaisc seo dírithe go príomha ar mhúinteoirí ealaíne atá ag obair i scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ach rachaidh sé chun tairbhe freisin do mhúinteoirí bunscoile ar mian leo an ealaín a theagasc trí Ghaeilge agus do mhic léinn ealaíne ar spéis leo an t-ábhar a theagasc trí Ghaeilge tar éis dóibh cáiliú mar mhúinteoirí.

Fad an chúrsa:

40-50 uair an chloig

Líon aonaid:

8

Foram pléite:

Cleachtaí idirghníomhacha:

Ábhar fuaime:

Ábhar físe:

Réamhrá

Tá an cúrsa féinteagaisc seo dírithe go príomha ar mhúinteoirí ealaíne atá ag obair i scoileanna lán-Ghaeilge agus Gaeltachta ach rachaidh sé chun tairbhe freisin do mhúinteoirí bunscoile ar mian leo an ealaín a theagasc trí Ghaeilge agus do mhic léinn ealaíne ar spéis leo an t-ábhar a theagasc trí Ghaeilge tar éis dóibh cáiliú mar mhúinteoirí.

Tá an cúrsa go hiomlán dátheangach agus tá comhaid fuaime le fáil tríd síos ann.

Tá na nithe seo a leanas le fáil sa chúrsa:

  • stór focal a bhaineann le gnéithe éagsúla den ealaín
  • físeáin ghearra ina bhfuil smaointe do ghníomhaíochtaí éagsúla don rang ealaíne
  • frásaí úsáideacha is féidir a úsáid agus ceacht á mhúineadh
  • ailt faoi stair na healaíne
  • ailt faoi ealaíontóirí cáiliúla.

Forbraíodh an acmhainn seo le tacaíocht airgid ó COGG (cogg.ie).