Baile

Siobhán Patten

Is as Acaill, Contae Mhaigh Eo, ó dhúchas í Siobhán Patten. Tá bunchéim aici sa Nua-Ghaeilge agus sa tSeandálaíocht ón gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, agus tá Dioplóma Iarchéime san Oideachas aici ó Institiúid Oideachais Marino chomh maith. Tar éis di a bheith ag obair mar mhúinteoir bunscoile ar feadh roinnt blianta, thosaigh Siobhán ag obair le Gaelchultúr mar oiliúnóir agus, ó bhí 2008 ann, d’oibrigh sí go lánaimseartha leis an gcomhlacht, ag forbairt siollabas, acmhainní teagaisc agus pleananna ceachta.

Tá cúrsaí Gaeilge múinte ag Siobhán i réimse eagras, an Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí agus an Crannchur Náisiúnta ina measc. Tá cúrsaí múinte aici in Oideas Gael i nGleann Cholm Cille, Contae Dhún na nGall agus do Bhord na Gaeilge, an Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, chomh maith.