Baile

Gaeilge gan Stró! - Lower Intermediate Level

Cén cineál cúrsa é?

Gaeilge gan Stró! – Lower Intermediate Level oiriúnach do dhaoine a bhfuil staidéar déanta acu ar an nGaeilge ag am éigin ina saol agus a thuigeann méid áirithe den teanga ach nach raibh mórán deiseanna acu í a úsáid le blianta beaga anuas. Tá an bhéim ar fhorbairt scileanna labhartha agus éisteachta ach tá deiseanna ag an bhfoghlaimeoir an teanga a scríobh agus a léamh freisin. Múintear an ghramadach i gcomhthéacs, de réir mar a bhíonn sí ag teastáil.

Leibhéal:

Meánleibhéal íseal

Fad an chúrsa:

60-75 uair an chloig

Líon aonaid:

15

Foram pléite:

Ábhar fuaime:

Ábhar físe:

Cleachtaí idirghníomhacha:

Dátheangach:

3 mhí
€45.00
6 mhí
€80.00
12 mhí
€149.00

Réamhrá

Gaeilge gan Stró! – Lower Intermediate Level oiriúnach do dhaoine a bhfuil staidéar déanta acu ar an nGaeilge ag am éigin ina saol agus a thuigeann méid áirithe den teanga ach nach raibh mórán deiseanna acu í a úsáid le blianta beaga anuas. Tá an bhéim ar fhorbairt scileanna labhartha agus éisteachta ach tá deiseanna ag an bhfoghlaimeoir an teanga a scríobh agus a léamh freisin. Múintear an ghramadach i gcomhthéacs, de réir mar a bhíonn sí ag teastáil.

Tá sé mar aidhm ag Gaeilge gan Stró! – Lower Intermediate Level cabhrú leo siúd a thabharfaidh faoin gcúrsa:

 • Gaeilge i bhfad níos líofa a bheith acu;
 • Gaeilge níos cruinne a bheith acu;
 • cur go mór lena stór focal;
 • cainteoirí as canúintí éagsúla a thuiscint;
 • cur lena scileanna léitheoireachta agus scríbhneoireachta;
 • tuiscint a fháil ar ghnéithe éagsúla den ghramadach.

Údair

Is é Éamonn Ó Dónaill, Stiúrthóir Oideachais Ghaelchultúir, a scríobh an cúrsa, i gcomhar lena chomhghleacaithe Aoife Ní Chonchúir, Cóilín Ó Floinn agus Siobhán Patten.Ábhar an chúrsa

Gaeilge gan Stró! – Lower Intermediate Level bunaithe ar shiollabas B1, Teastas Eorpach na Gaeilge, agus ar ranganna Ghaelchultúir ag Meánleibhéal 1 (Cúrsaí A, B agus C). Tá an bhéim ar an gcaint laethúil agus múintear stór focal agus frásaí úsáideacha a chuirfidh ar chumas foghlaimeoirí labhairt fúthu féin agus faoina saol. Tá comhaid fuaime le fáil tríd síos agus, dá bhrí sin, is féidir le foghlaimeoirí éisteacht chomh minic agus is mian leo leis na focail agus frásaí nua atá á múineadh dóibh.

Aonaid an chúrsa

Tá 15 aonad in Gaeilge gan Stró! – Lower Intermediate Level, agus tá gach ceann acu dírithe ar thopaic faoi leith. Seo iad na topaicí atá le fáil sa chúrsa:

 • Aonad 1: Cúlra agus Áit Chónaithe
 • Aonad 2: An Teaghlach
 • Aonad 3: An Teach
 • Aonad 4: An Saol Oibre
 • Aonad 5: Laethanta Saoire agus Taisteal
 • Aonad 6: Cúrsaí Oideachais
 • Aonad 7: Mo Stíl Mhaireachtála
 • Aonad 8: Bia agus Deoch
 • Aonad 9: An Saol Laethúil agus an Saol Sóisialta
 • Aonad 10: Siopadóireacht agus Cúrsaí Airgid
 • Aonad 11: Tinneas, Tréithe agus Mothúcháin
 • Aonad 12: Coinní agus Socruithe
 • Aonad 13: Teangacha
 • Aonad 14: Na Meáin Chumarsáide
 • Aonad 15: Labhairt faoin Am atá Romhainn

Ábhar na n-aonad

Tá na gnéithe seo a leanas le fáil i ngach aonad de Gaeilge gan Stró! – Lower Intermediate Level:

 • Comhráite

Sé chomhrá agus aistriúchán Béarla de na comhráite sin. Tá an teanga atá le fáil sna comhráite seo nádúrtha agus dúchasach.

 • Stór focal agus Frásaí Úsáideacha

Stór focal lárnach agus frásaí úsáideacha a bhaineann le téama an aonaid.

 • Eolas Úsáideach

An ghramadach a bhaineann leis an topaic atá i gceist san aonad. Cuirtear an ghramadach ar fáil i gcomhthéacs agus i bpíosaí beaga, agus seachnaítear téarmaíocht chasta.

 • Cleachtaí

Réimse leathan de chleachtaí spraíúla atá bunaithe ar an stór focal agus ar an ngramadach atá le fáil san aonad. Tá na cleachtaí scríofa idirghníomhach. Nuair a bhíonn ceacht déanta agat is féidir leat an cnaipe ‘Seol’ a bhrú agus aiseolas a fháil láithreach. Cuirtear in iúl duit cad iad na freagraí a bhí ceart agat agus cad iad na freagraí a bhí mícheart agat, cuirtear na freagraí cearta ar fáil agus tugtar scór duit. Tá comhaid fuaime leis na cleachtaí cainte.

 • Bí ag léamh

Alt as nuachtán nó irisleabhar Gaeilge agus aistriúchán Béarla den alt sin. Cabhróidh na téacsanna seo leis an bhfoghlaimeoir cur lena scileanna léamhthuisceana agus lena stór focal.

 • Dreas cainte

Físagallamh le cainteoir cumasach Gaeilge, ag labhairt faoi thopaic an aonaid.


Treoir

Treoir maidir le húsáid an chúrsa

Sílimid gurb é an bealach is fearr le teanga a fhoghlaim ná tríd an teanga sin; dá bhrí sin, tá na treoracha ar fad sa chúrsa seo as Gaeilge ach is féidir cliceáil ar an gcnaipe ‘Taispeáin Fotheidil’ / ‘Show subtitles’ atá ag barr na leathanach ar dheis chun teacht ar aistriúcháin Bhéarla. Is féidir cliceáil ar an gcomhartha suimithe in aice le haon abairt Ghaeilge chomh maith chun aistriúchán Béarla den abairt sin a fháil.

Tá na ceachtanna ar fad sa chúrsa idirghníomhach. Nuair a bhíonn ceacht déanta agat is féidir leat an cnaipe ‘Seol’ a bhrú agus aiseolas a fháil láithreach. Cuirtear in iúl duit cad iad na freagraí a bhí ceart agat agus cad iad na freagraí a bhí mícheart agat, cuirtear na freagraí cearta ar fáil duit agus tugtar scór duit.

Ag tús gach aonaid, cuirtear in iúl duit cad iad na rudaí a bhfuiltear ag díriú orthu san aonad sin.

Chun bogadh ó scáileán go scáileán níl le déanamh agat ach an cnaipe Right arrow a bhrú, ar thaobh na láimhe deise, ag barr nó ag bun an scáileáin. Is féidir leat cliceáil ar líne ar bith faoi na focail ‘PLEAN AN AONAID’ ar an taobh clé den scáileán chun dul go dtí áit éigin eile san aonad.

Ar an leathanach scoir, tugtar léargas duit ar an obair atá déanta agat san aonad agus tugtar scór iomlán duit. Tugtar cúpla rogha duit chomh maith: dul ar aghaidh go dtí an chéad aonad eile, an t-aonad a dhéanamh arís, nó dul go tús an chúrsa ar fad.

Fóram

Tá fóram curtha ar fáil don chúrsa Gaeilge gan Stró! – Lower Intermediate Level. Tá deis acu siúd atá cláraithe don chúrsa dul i dteagmháil leis na foghlaimeoirí eile ar an bhfóram seo. Is féidir leo teachtaireachtaí a sheoladh chuig an bhfóram, ceisteanna a chur agus a fhreagairt, agus smaointe a nochtadh.


Ceisteanna Coitianta

Cathain is féidir liom tús a chur leis an gcúrsa?

Anois díreach! Staidéar neamhspleách, gan aon mhúinteoir, atá i gceist. Mar sin is féidir leat feabhas a chur ar do chuid Gaeilge ar do shócúlacht, san oifig nó sa bhaile, ag do luas féin, agus ag am ar bith is mian leat.

Cad a dhéanfaidh mé má bhíonn ceist agam?

Scríobh ar an bhfóram í! Beidh tú in ann dul i dteagmháil leis na foghlaimeoirí eile ar an bhfóram seo. Is féidir leat teachtaireachtaí a scríobh, ceisteanna a chur agus a fhreagairt, agus smaointe a nochtadh ann. Bíonn baill d’fhoireann Ghaelchultúir ar an bhfóram freisin, agus beidh siadsan in ann aon cheisteanna casta a fhreagairt.


Má tá ceist ar bith eile agat, seol ríomhphost chuig eolas@ranganna.com nó glaoigh ar 1890 252 900 nó + 353 (0) 1 484 5220.