Baile

Téarmaíocht Dhlíthiúil na Gaeilge

Cén cineál cúrsa é?

This course in Irish legal terminology was developed for King’s Inns to help it comply with the provisions of the Legal Practitioners (Irish Language) Act 2008. All students attending the degree course of barrister-at-law at King’s Inns are required to take this online course, in addition to attending one classroom-based session per week in Irish legal terminology. Irish Legal Terminology is not available to the general public.

Foram pléite:

Cleachtaí idirghníomhacha:

Dátheangach:

Ábhar fuaime:

Ábhar físe:

N/B

Réamhrá

Rinneadh an cúrsa seo i dtéarmaíocht dhlíthiúil na Gaeilge a fhorbairt d’Óstaí an Rí chun cur ar a chumas cloí le forálacha Acht na nDlí-Chleachtóirí (An Ghaeilge) 2008. Ní mór do gach mac léinn atá ag freastal ar an gcúrsa céime abhcóide dlí in Óstaí an Rí tabhairt faoin gcúrsa ar líne seo, le cois freastal ar sheisiún amháin sa seomra ranga gach seachtain i dtéarmaíocht dhlíthiúil.

Níl Téarmaíocht Dhlíthiúil na Gaeilge ar fáil don phobal i gcoitinne.