×

Úsáidtear fianáin ar an suíomh seo

Tá fianáin á n-úsáid againn ar ár suíomh gréasáin. Má leanann tú ort gan do chuid socruithe fianáin a athrú, glacfaimid leis go bhfuil tú ag aontú lenár bpolasaí fianáin. Is féidir leat do chuid socruithe fianáin a athrú am ar bith.

Lean ar aghaidh
Tuilleadh eolais
Baile
Cad é ranganna.com?

Cad é ranganna.com?

Is suíomh ríomhfhoghlama é ranganna.com atá éasca a úsáid, atá cuimsitheach agus a chuireann ar do chumas Gaeilge nádúrtha laethúil a fhoghlaim ag do luas féin. Is é ranganna.com an áit is fearr leis an nGaeilge a fhoghlaim ar líne.

Is é Gaelchultúr a d’fhorbair an suíomh agus tá réimse leathan cúrsaí ar fáil air le foghlaimeoirí de gach leibhéal cumais a spreagadh lena gcuid Gaeilge a fheabhsú.


Spreagúil agus idirghníomhach

Spreagúil agus idirghníomhach

Tá ranganna.com lán cleachtaí spraíúla idirghníomhacha. Ar chríochnú ceachta duit, faigheann tú aiseolas ar an toirt, tugtar scór duit agus cuirtear na freagraí cearta ar fáil.

Tá ábhar fuaime agus físe mar chuid lárnach d’fhormhór na gcúrsaí, rud a thugann deis duit éisteacht le Gaeilge nádúrtha, dhúchasach, agus fuaimeanna na teanga a shealbhú.

Agus ní bheidh tú ag foghlaim i d’aonar ar ranganna.com; tá fóram mar chuid de gach cúrsa, áit ar féidir leat dul i dteagmháil le foghlaimeoirí eile agus le héascaitheoirí an tsuímh.


Ar do ghuthán cliste, táibléad nó ríomhaire

Ar do ghuthán cliste, táibléad nó ríomhaire

Tá an suíomh curtha in oiriúint do ghléasanna soghluaiste. Oibríonn sé ar ghutháin chliste, táibléid, ríomhairí glúine agus, gan amhras, ar ríomhairí deisce.

Mar sin, má tá guthán cliste leat ar an traein, iPad agat ar an tolg nó ríomhaire glúine á úsáid agat ag do dheasc, beidh tú in ann leanúint ar aghaidh ag foghlaim Gaeilge ar ranganna.com.


Foghlaim céim ar chéim

Foghlaim céim ar chéim

Tá siollabas cuimsitheach, grádaithe mar bhonn ag gach cúrsa ar ranganna.com. Cuirtear an t-ábhar i láthair ar bhealach simplí, sothuigthe agus ní mhúintear an iomarca ag aon am amháin.

Tugtar deis duit go leanúnach ceachtanna idirghníomhacha a dhéanamh a bhíonn bunaithe ar na nithe atá díreach múinte duit chun gur féidir leat an dul chun cinn atá á dhéanamh agat a mheas.


Gaelchultúr

Is é Gaelchultúr an príomhsholáthróir cúrsaí, acmhainní agus seirbhísí d’fhoghlaimeoirí fásta na Gaeilge agus is é úinéir an tsuímh seo, ranganna.com. Tá an comhlacht lonnaithe i mBaile Átha Cliath agus tá sé ag freastal ar lucht foghlama na teanga i ngach cearn den domhan.

Bhronn QQI stádas mar choláiste tríú leibhéal ar Ghaelchultúr in 2013 agus tá cúrsaí aitheanta á gcur ar fáil aige anois ag leibhéil 3, 4, 5, 6 agus 9 den Chreat Náisiúnta Cáilíochtaí, chomh maith le go leor cúrsaí Gaeilge eile.

Bronnadh an Séala Eorpach Teanga ar an suíomh ríomhfhoghlama seo, ranganna.com, in 2009.