Baile
Ar aghaidh Ar ais
Eolas úsáideach 4: Tréimhsí ama

Seo roinnt focal a úsáidtear sa Ghaeilge agus tagairt á déanamh do thréimhsí ama:

GaeilgeGanStro/Aonad05/EU4_01.mp3 seachtain

GaeilgeGanStro/Aonad05/EU4_02.mp3 coicís

GaeilgeGanStro/Aonad05/EU4_03.mp3

Bíonn ainmfhocail a leanann ar feadh sa tuiseal ginideach agus tarlaíonn cúpla athrú dóibh. Arís, ní gá duit na rialacha a bhaineann leis an nginideach a thuiscint anois – is leor na samplaí seo a leanas a fhoghlaim:

GaeilgeGanStro/Aonad05/EU4_04.mp3 seachtainGaeilgeGanStro/Aonad05/EU4_05.mp3 ar feadh seachtaine
GaeilgeGanStro/Aonad05/EU4_06.mp3 coicísGaeilgeGanStro/Aonad05/EU4_07.mp3 ar feadh coicíse
GaeilgeGanStro/Aonad05/EU4_08.mp3 GaeilgeGanStro/Aonad05/EU4_09.mp3 ar feadh míosa
GaeilgeGanStro/Aonad05/EU4_10.mp3 trí seachtaineGaeilgeGanStro/Aonad05/EU4_11.mp3 ar feadh trí seachtaine
GaeilgeGanStro/Aonad05/EU4_12.mp3 ceithre mhíGaeilgeGanStro/Aonad05/EU4_13.mp3 ar feadh ceithre mhí
Ar ais Ar aghaidh