Baile
Ar aghaidh Ar ais
Stór focal: Laethanta saoire agus taisteal

Éist leis na focail seo agus déan iarracht iad a rá tú féin ansin.

GaeilgeGanStro/Aonad05/SF2_01.mp3 lóistín iomlán

GaeilgeGanStro/Aonad05/SF2_02.mp3 lóistín féinfhreastail

GaeilgeGanStro/Aonad05/SF2_03.mp3 seomra singil

GaeilgeGanStro/Aonad05/SF2_04.mp3 seomra dúbailte

GaeilgeGanStro/Aonad05/SF2_05.mp3 óstán
an t‑óstán / óstáin

GaeilgeGanStro/Aonad05/SF2_06.mp3 brú óige
an brú óige / brúnna óige

GaeilgeGanStro/Aonad05/SF2_07.mp3 puball
an puball / pubaill

GaeilgeGanStro/Aonad05/SF2_08.mp3 carbhán
an carbhán / carbháin

GaeilgeGanStro/Aonad05/SF2_09.mp3 láithreán campála

GaeilgeGanStro/Aonad05/SF2_10.mp3 lóistín leaba is bricfeasta

GaeilgeGanStro/Aonad05/SF2_11.mp3 áirithint / curtha in áirithe

GaeilgeGanStro/Aonad05/SF2_12.mp3 eitilt
an eitilt / eitiltí

GaeilgeGanStro/Aonad05/SF2_13.mp3 ar an eitleán

GaeilgeGanStro/Aonad05/SF2_14.mp3 ar an traein

GaeilgeGanStro/Aonad05/SF2_15.mp3 ar an mbus

GaeilgeGanStro/Aonad05/SF2_16.mp3 sa charr

GaeilgeGanStro/Aonad05/SF2_17.mp3 pas
an pas / pasanna

GaeilgeGanStro/Aonad05/SF2_18.mp3 árachas taistil
an t‑árachas taistil

GaeilgeGanStro/Aonad05/SF2_19.mp3 réasúnta

GaeilgeGanStro/Aonad05/SF2_20.mp3 saor / an‑saor

GaeilgeGanStro/Aonad05/SF2_21.mp3 daor / an‑daor / ródhaor

GaeilgeGanStro/Aonad05/SF2_22.mp3 costasach / an‑chostasach / róchostasach

Ar ais Ar aghaidh