Baile
Ar aghaidh Ar ais
Peaca marfach 1: 'Yes' agus 'no' an Bhéarla

Mar a dúradh cúpla uair cheana féin, níl focal amháin sa Ghaeilge ar Yes agus No an Bhéarla; is é a chaithfidh tú a dhéanamh ná an briathar a úsáidtear sa cheist a úsáid i do fhreagra.

GaeilgeGanStro/Aonad05/EU6_01.mp3 An raibh tú ansin aréir?

GaeilgeGanStro/Aonad05/EU6_02.mp3 Bhí.

GaeilgeGanStro/Aonad05/EU6_03.mp3 Ní raibh.

Ná habair ‘Is ea. / Ní hea.’ mar fhreagra ar cheisteanna cosúil leis an gceann thuasluaite!

Déanann go leor iarrthóirí botún san agallamh agus iad ag freagairt ceisteanna. Bí cinnte gur féidir leatsa ceisteanna a fhreagairt i gceart sna haimsirí éagsúla, mar sin.

Ar ais Ar aghaidh