Baile
Ar aghaidh Ar ais
Bí ag caint! - Laethanta saoire agus taisteal
Seo seans duitse a bheith ag caint anois. Lig ort féin gur tusa Ciara agus go bhfuil tú ag insint don agallóir faoi chuid de na tíortha a bhfuil cuairt tugtha agat orthu.
Agallóir:An bhfuil mórán taistil déanta agat, a Chiara?Hibernia/Aonad03/AgallamhA_01.mp3
Abair:Yes. I love travelling and I’ve visited many countries in Europe.Hibernia/Aonad03/AgallamhA_02.mp3
Agallóir:Go deas. Cad iad na tíortha a raibh tú iontu?Hibernia/Aonad03/AgallamhA_03.mp3
Abair:I was in Italy, Germany, England and Scotland.Hibernia/Aonad03/AgallamhA_04.mp3
Agallóir:An bhfuil sé i gceist agat dul áit éigin i mbliana?Hibernia/Aonad03/AgallamhA_05.mp3
Abair:Yes - I’m going to France with a friend of mine this summer.Hibernia/Aonad03/AgallamhA_06.mp3
Agallóir:Nach méanar duit! Cé chomh fada is a bheidh sibh ansin?Hibernia/Aonad03/AgallamhA_07.mp3
Abair:We’ll be there for a fortnight. I’m really looking forward to it!Hibernia/Aonad03/AgallamhA_08.mp3
Ar ais Ar aghaidh