Baile

Ceacht a haon

Teachtaireachtaí

Údar teachtaireacht nua » Teachtaireacht
freagair » Ceacht a haon
Faoi Bhrú
13/08/2014 18:53:54

Ba mhaith liom cuir le mo chuid freagraí ar fhoram an chúrsa anseo. Ceacht a haon-chomh maith leis na modhanna múinte atá thuasluaite mar a dúirt Mgt Quigley is modhanna éifeachtach iad scéalta agus rannta a mhúineadh chun stór focail nua a druidim isteach. Is féidir leis na daltaí éisteacht gan bhrú le habhar tarraingteach -le rann msh “Buail an doras is féach isteach” nó le “Na Trí Mhuc” -le hamhráin (agus focail áirithe a athris go hard nó go híseal nó go mall -éisteacht agus leanúint treoracha m.sh éisteacht agus dathú...."cuir dath dearg ar na fuinneoga, cuir dath donn ar an díon, guir dath glas an staighre"(ní chuirfeadh an ceacht sin aon bhrú ar na daltaí laige sa rang ) -éisteacht agus leanú treoracha ó daltaí ón rang agus mothúcháin difriúla a léiriú le pictiúirí(usaid a bhaint as an modh closlabhartha chun stór focal a mhúineadh

Teachtaireacht nua

Teideal
Téacs na teachtaireachta
Focail: 0
Ainm
Ríomhphost
Athscríobh an uimhir seo ina figiúirí (chun turscar a chosc):
ceathair sé sé sé aon