Baile

Triail Ghaeilge ar Líne

Tá fáilte romhat chuig Triail Ghaeilge ar Líne Ghaelchultúir. Tá 100 ceist ar fad sa triail agus tógann sé idir 30 agus 40 nóiméad ar an meán na ceisteanna ar fad a fhreagairt. Níl le déanamh agat i gcás gach ceiste ach freagra amháin, an ceann ceart, a roghnú.

Tá an triail seo grádaithe, mar sin éiríonn na ceisteanna níos deacra de réir mar a théann tú síos tríothu.

Tá 20 ceist ar gach scáileán. Tar éis duit na ceisteanna sin a fhreagairt, is féidir leat bogadh ar aghaidh go dtí an chéad 20 ceist eile ach cliceáil ar an gcnaipe ‘An chéad lch eile den triail’. Más mian leat éirí as an triail roimh an deireadh, is féidir leat é sin a dhéanamh ach cliceáil ar an gcnaipe ‘Torthaí na trialach’.

Nuair a bheidh an triail déanta agat, gheobhaidh tú do scór láithreach, cuirfear in iúl duit cad iad na freagraí a bhí ceart agus mícheart agat agus tabharfar na freagraí cearta duit.

Roghnaítear ceisteanna na trialach go randamach, mar sin beidh an triail difriúil gach uair a dhéanfaidh tú í.

Má tá Gaeilge líofa agat ...

tá sé tábhachtach go ndéanfá na ceisteanna go léir sa triail seo a fhreagairt chun a chinntiú go mbeidh iontaofacht ag baint leis an scór a gheobhaidh tú.

Mura bhfuil Gaeilge líofa agat ...

b’fhearr duit éirí as na ceisteanna a fhreagairt agus cliceáil ar an gcnaipe ‘Torthaí na trialach’ má thugann tú buille faoi thuairim i gcás cúpla ceist as a chéile.

Foghlaimeoirí
Úsáideann foghlaimeoirí a bhfuil suim acu freastal ar rang de chuid Ghaelchultúir an triail seo go minic chun tuairim a fháil cén leibhéal atá oiriúnach dóibh. Anseo thíos, tugtar treoir maidir leis an leibhéal atá oiriúnach i gcás gach scóir ó 0 go 100. Iarrtar ar fhoghlaimeoirí atá chun freastal ar chúrsa, áfach, scrúdú cainte gearr a dhéanamh freisin le duine dár múinteoirí, ar an nguthán nó inár n-ionad ag 11 Sráid an Chláraigh, Baile Átha Cliath 2 (ach déan coinne roimh ré, le do thoil, más mian leat bualadh isteach chugainn).

ScórCúrsaí Ginearálta GaeilgeTeastas sa Ghaeilge Ghairmiúil
0 - 14:Bunrang 1 (A1)Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil Leibhéal 2 (A1)
15 - 29:Bunrang 2 (A2)Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil Leibhéal 3 (A2)
30 - 44:Meánrang 1 (B1)Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil Leibhéal 4 (B1)
45 - 59:Meánrang 2 (B2)Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil Leibhéal 5 (B2)
60 - 74:Ardrang 1 (C1)Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil Leibhéal 6 (C1)
75 - 89:Ardrang 2 / Cruinneas 1 (C1 nó C2)
90 nó níos airde:Cruinneas 2 (C1 nó C2)
An bhfuil cuntas agat cheana?
Más rud é go bhfuil cuntas úsáideora agat ar ranganna.com cheana féin, logáil isteach ag barr an scáileáin seo ar dtús, le do thoil. Má dhéanann tú é sin, beidh tú in ann do scór a shábháil gach uair a dhéanfaidh tú an tástáil seo.

Cuir isteach do sheoladh ríomhphoist le tosú

Cuirfimid do chuid torthaí chugat ar an ríomhphost agus beidh deis agat iad a phlé, más mian leat, le duine d’fhoireann oideachais Ghaelchultúir.
Seoladh ríomhphoist
Sula gcuireann tú tús leis an triail Ghaeilge ar líne, tá ceist againn ort: Ar mhaith leat a bheith ar an eolas faoinár gcóid lascaine, an nuacht is déanaí i saol na Gaeilge agus neart eile? Féach céard a gheobhaidh tú uainn ar an ríomhphost má chuireann tú ticeanna sna boscaí seo thíos!
Déanfaimid do shonraí a phróiseáil i gcomhréir lenár bPolasaí Príobháideachais. Féadfaidh tú an toiliú seo a tharraingt siar ag aon am trí ríomhphost a chur chugainn nó trí úsáid a bhaint as an nasc díliostála sna ríomhphoist a gheobhaidh tú uainn.