Baile
Ar aghaidh Ar ais
Abairtí úsáideacha: Laethanta saoire agus taisteal
Éist leis na frásaí úsáideacha seo agus déan iarracht iad a rá tú féin ansin.

GaeilgeGanStro/Aonad05/Frasai_01.mp3 Chaith mé cúpla seachtain ag taisteal san Afraic.

GaeilgeGanStro/Aonad05/Frasai_02.mp3 Chuir mé na heitiltí in áirithe ar an idirlíon.

GaeilgeGanStro/Aonad05/Frasai_03.mp3 Fuaireamar árasán ar cíos.

GaeilgeGanStro/Aonad05/Frasai_04.mp3 D’fhanamar i dteach lóistín.

GaeilgeGanStro/Aonad05/Frasai_05.mp3 D’fhanamar i láithreán campála.

GaeilgeGanStro/Aonad05/Frasai_06.mp3 Seasca euro san oíche a bhí ar sheomra dúbailte, bricfeasta san áireamh.

GaeilgeGanStro/Aonad05/Frasai_07.mp3 Thugamar cuairt ar sheanchaisleán agus ar chúpla iarsmalann.

GaeilgeGanStro/Aonad05/Frasai_08.mp3 Chaitheamar seachtain ag sciáil.

GaeilgeGanStro/Aonad05/Frasai_09.mp3 Fuair muid gluaisrothar ar cíos.

GaeilgeGanStro/Aonad05/Frasai_10.mp3 Thóg muid an bád farantóireachta ón Aithin go Santorini.

GaeilgeGanStro/Aonad05/Frasai_11.mp3 Bhí na tacsaithe an‑daor ar fad.

GaeilgeGanStro/Aonad05/Frasai_12.mp3 Bhí sé tirim an chuid is mó den am.

GaeilgeGanStro/Aonad05/Frasai_13.mp3 Bhí sé ag stealladh báistí an t‑am ar fad.

GaeilgeGanStro/Aonad05/Frasai_14.mp3 Bhí an aimsir an‑fhuar.

GaeilgeGanStro/Aonad05/Frasai_15.mp3 Bhí sé rófhuar.

GaeilgeGanStro/Aonad05/Frasai_16.mp3 Bhí an aimsir an‑te.

GaeilgeGanStro/Aonad05/Frasai_17.mp3 Bhí sé róthe.

Ar ais Ar aghaidh