Baile

Hidden courses

These are all the courses that are no longer visible, courses for testing, courses that are being written, ... They are not visible on the pages with course groups.

Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Naíonáin Shóisearacha agus Shinsearacha - 2010

Tá an cúrsa seo dírithe ar mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh naíonáin shóisearacha agus/nó shinsearacha. Tá sé oiriúnach do mhúinteoirí nach mbraitheann muiníneach agus iad ag labhairt na Gaeilge agus ar mian leo cur lena gcuid scileanna sa teanga.
6 mhí
€49.00

Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 1 agus 2 - 2010

Tá an cúrsa seo dírithe ar mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh rang 1 agus/nó rang 2. Tá sé oiriúnach do mhúinteoirí nach mbraitheann muiníneach agus iad ag labhairt na Gaeilge agus ar mian leo, dá bhrí sin, cur lena gcuid scileanna sa teanga.
6 mhí
€49.00

Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 3 agus 4 - 2010

Tá an cúrsa seo dírithe ar mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh rang 3 agus/nó rang 4. Tá sé oiriúnach do mhúinteoirí nach mbraitheann muiníneach agus iad ag labhairt na Gaeilge agus ar mian leo, dá bhrí sin, cur lena gcuid scileanna sa teanga.
6 mhí
€49.00

Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 5 agus 6 - 2010

Tá an cúrsa seo dírithe ar mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh rang 5 agus/nó rang 6. Tá sé oiriúnach do mhúinteoirí nach mbraitheann muiníneach agus iad ag labhairt na Gaeilge agus ar mian leo, dá bhrí sin, cur lena gcuid scileanna sa teanga.
6 mhí
€49.00

Cruinneas sa Ghaeilge do Mhúinteoirí Bunscoile - 2010

Tá an cúrsa seo dírithe ar mhúinteoirí bunscoile a bhfuil caighdeán réasúnta maith bainte amach acu sa Ghaeilge, ach ar mian leo feabhas a chur ar a gcuid gramadaí.
6 mhí
€49.00

Áiseanna Teicneolaíochta Gaeilge don Seomra Ranga - 2010

Tá an cúrsa seo dírithe ar mhúinteoirí bunscoile a dteastaíonn uathu leas a bhaint as acmhainní agus áiseanna teicneolaíochta chun an Ghaeilge a mhúineadh agus chun feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge féin agus cuid Gaeilge a ndaltaí.
6 mhí
€49.00