Baile

Cúrsaí EPV do Mhúinteoirí Bunscoile

Cúrsaí ar líne do Mhúinteoirí Bunscoile

Bunchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile (2022)

Tá an cúrsa samhraidh seo ar líne, ar fiú 3 lá EPV é, dírithe orthusan a bhfuil Gaeilge labhartha réasúnta maith acu ach nach bhfuil ró-eolach ar ghramadach na teanga.
N/B

Meánchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile (2022)

Tá an cúrsa samhraidh seo ar líne, ar fiú 3 lá EPV é, dírithe orthusan a bhfuil Gaeilge mhaith labhartha acu agus a bhfuil tuiscint réasúnta maith acu ar ghramadach na teanga.
N/B

Ardchúrsa Cruinnis do Mhúinteoirí Bunscoile (2022)

Tá an cúrsa samhraidh seo ar líne, ar fiú 3 lá EPV é, dírithe orthusan a bhfuil Gaeilge an-mhaith, idir labhartha agus scríofa, acu agus tuiscint réasúnta maith ar ghramadach na teanga.
N/B

Cluichí Cainte don Rang Gaeilge Bunscoile (2022)

Tá an cúrsa samhraidh seo ar líne, ar fiú 3 lá EPV é, dírithe ar mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh rang 3 – rang 6 agus tá sé bunaithe ar Gníomhaíochtaí Gasta, leabhar de ghníomhaíochtaí cumarsáide Gaeilge don mhúinteoir bunscoile.
N/B

Acmhainní Cumarsáide don Rang Gaeilge Bunscoile (2022)

Tá an cúrsa samhraidh seo ar líne, ar fiú 3 lá EPV é, dírithe ar mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh rang 3–6 agus tá sé bunaithe ar Gníomhaíochtaí Gasta, leabhar de ghníomhaíochtaí cumarsáide Gaeilge don mhúinteoir bunscoile.
€69.00

Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Naíonáin Shóisearacha agus Shinsearacha (2022)

Tá an cúrsa samhraidh seo ar líne, ar fiú 3 lá EPV é, dírithe ar mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh naíonáin shóisearacha agus/nó shinsearacha.
N/B

Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 1 agus 2 (2022)

Tá an cúrsa samhraidh seo ar líne, ar fiú 3 lá EPV é, dírithe ar mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh rang 1 agus/nó rang 2.
€69.00

Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 3 agus 4 (2022)

Tá an cúrsa samhraidh seo ar líne, ar fiú 3 lá EPV é, dírithe ar mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh rang 3 agus/nó rang 4.
N/B

Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 5 agus 6 (2022)

Tá an cúrsa samhraidh seo ar líne, ar fiú 3 lá EPV é, dírithe ar mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh rang 5 agus/nó rang 6.
N/B

Conas an Ghaeilge a Mhúineadh go hÉifeachtach sa Seomra Ranga (2022)

Tá an cúrsa samhraidh seo ar líne, ar fiú 3 lá EPV é, dírithe ar mhúinteoirí bunscoile ar mhaith leo smaointe nua a fháil do mhúineadh na Gaeilge agus ar spéis leo foghlaim faoin tslí leis an gcur chuige cumarsáideach a úsáid ina gcuid teagaisc.
N/B
EPV courses cúrsaí EPV primary school teachers múinteoirí bunscoile cúrsaí ar líne online courses