Eolas fúinn

Is é Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr, a bunaíodh in 2004, an soláthraí is mó cúrsaí Gaeilge ar domhan agus an chéad institiúid tríú leibhéal lán-Ghaeilge.

image alt
— Líon na bhfoghlaimeoirí
50000 +

Tá 50,000+ foghlaimeoir tar éis cúrsa a dhéanamh linn le deich mbliana anuas.

— Pobal Domhanda
30 +

Tá daoine ag foghlaim na Gaeilge linn in os cionn 30 tír fud fad na cruinne.

—Eagrais agus Comhlachtaí
94

Tá 94 eagras agus comhlacht tar éis cúrsa Gaeilge a dhéanamh linn le bliain anuas.

— Moladh
91% %

Dúirt 91% dár gcuid foghlaimeoirí i mbliana go molfaidís ár gcuid cúrsaí Gaeilge dá gcairde nó dá muintir.


Cúrsaí agus acmhainní Gaeilge

Is é Coláiste na hÉireann/Gaelchultúr, a bunaíodh in 2004, an soláthraí is mó cúrsaí Gaeilge ar domhan agus an chéad institiúid tríú leibhéal lán-Ghaeilge. Tá Gaelchultúr lonnaithe i mBaile Átha Cliath agus tá sé ag freastal ar lucht foghlama na teanga i ngach cearn den domhan.

Cuireann Gaelchultúr cúrsaí agus acmhainní foghlama Gaeilge ar an gcaighdeán is airde ar fáil, atá dírithe ar dhaoine fásta ar fud na cruinne a bhfuil spéis acu sa teanga. Tá sé mar sprioc againn seirbhísí den scoth a thairiscint d’fhoghlaimeoirí agus do chainteoirí líofa chun iad a spreagadh lena gcuid Gaeilge a fheabhsú agus a shaibhriú. Tá cúrsaí Gaeilge á reáchtáil ag Gaelchultúr timpeall an domhain, agus múinteoirí cumasacha ina mbun. Cuireann ár suíomh gréasáin ríomhfhoghlama, ranganna.com, deiseanna ar fáil d’fhoghlaimeoirí i ngach cearn den domhan foghlaim ag a luas féin.


Ár bhfoireann

Image Description
Príomhfheidhmeannach

Darren Ó Rodaigh

Image Description
Leas-Stiúrthóir Oideachais

Eimear Ní Chinnéide

Image Description
Bainisteoir Díolacháin agus Margaíochta

Ellen Curtin

Image Description
Bainisteoir Oibríochtaí

Pádraig Mac Congáil

Feidhmeannach Sinsearach Tionscadal

Sharon Howe

Ceann Forbartha Cúrsaí

Niamh Nic Leoid

Feidhmeannach Margaíochta Digití

Helen de Búrca

Cúntóir Riaracháin

Jody Buckley-Coogan

Cúntóir Riaracháin

Dominica Williams

Image Description
Cathaoirleach, Dioplóma Iarchéime san Aistriúchán

Éamonn Ó Dónaill

An Chomhairle Acadúil

Carmel Nic Eoin, Dónall Ó Baoill agus Seosamh Ó Murchú

Eagraíochtaí a bhaineann leas as ár gcuid seirbhís