Baile

QuickGuide™ Irish Grammar

Cén cineál cúrsa é?

Is cúrsa idirghníomhach é seo atá bunaithe ar an gcárta sracfhéachana den ainm céanna, QuickGuide Irish Grammar, atá ar díol ar siopa.ie.

Fad an chúrsa:

20-25 uair an chloig

Líon aonaid:

11

Foram pléite:

Cleachtaí idirghníomhacha:

Dátheangach:

Ábhar fuaime:

Ábhar físe:

Réamhrá

Is cúrsa idirghníomhach é seo atá bunaithe ar an gcárta sracfhéachana den ainm céanna, QuickGuide Irish Grammar, atá ar díol ar siopa.ie. Sa chúrsa ar líne seo beidh tú in ann tabhairt faoi cheachtanna bunaithe ar ábhar an chárta agus beidh deis agat an méid atá foghlamtha agat uaidh a chleachtadh.

Tábhachtach: Is fearr staidéar a dhéanamh ar na rialacha gramadaí ar an gcárta sracfhéachana QuickGuide Irish Grammar sula dtugann tú faoi na ceachtanna sa chúrsa seo ar líne. Níl na rialacha gramadaí ar a bhfuil na ceachtanna bunaithe le fáil ach ar an gcárta amháin.

Tá sé mar aidhm ag QuickGuide Irish Grammar ar líne deis a thabhairt dóibh siúd a thabharfaidh faoin gcúrsa:

• cleachtadh a dhéanamh ar chuid de na príomhghnéithe de ghramadach na Gaeilge
• tuiscint níos fearr a fháil ar na rialacha gramadaí trí iad a chur i bhfeidhm.

Údar
Is í Michelle Ryan a scríobh an cúrsa. Is iad Helen Hegarty agus Éamonn Ó Dónaill a chuir an t-ábhar in eagar.


Ábhar an chúrsa

Tá 11 aonad sa chúrsa agus tá gach ceann acu ag teacht leis an leathanach den uimhir chéanna sa chárta sracfhéachana QuickGuide Irish Grammar. Seo iad na gnéithe den ghramadach atá i gceist sna haonaid éagsúla:

Aonad 1: An Foclóir a Úsáid
Aonad 2: An tAlt agus Inscne Ainmfhocal • An Tuiseal Gairmeach
Aonad 3: An Tuiseal Ginideach, Uatha agus Iolra
Aonad 4: Deirí Ainmfhocal sa Tuiseal Ginideach • An Chopail Is
Aonad 5: Rialacha Ginearálta ag baint le Briathra • An Briathar Bí • Briathra Rialta
Aonad 6: Briathra Neamhrialta • An Modh Ordaitheach
Aonad 7: Foghraíocht agus Litriú • Míonna agus Laethanta • Suíomh agus Gluaiseacht • Na hAirde
Aonad 8: Aidiachtaí
Aonad 9: Uimhreacha
Aonad 10: Forainmneacha Pearsanta • Forainmneacha Réamhfhoclacha • Aidiachtaí Sealbhacha
Aonad 11: Réamhfhocail Shimplí • Réamhfhocail Shimplí agus an tAlt