Baile

An Earnáil Phoiblí

Gaeilge gan Stró! - Beginners Level

Is cúrsa teanga ilmheán do dhaoine fásta é Gaeilge gan Stró! – Beginners Level. Tá sé dírithe ar dhaoine nach ndearna staidéar ar an nGaeilge cheana féin nó nach bhfuil acu ach cúpla focal.
3 mhí
€45.00
6 mhí
€80.00
12 mhí
€149.00

Gaeilge gan Stró! - Lower Intermediate Level

Tá an cúrsa seo oiriúnach do dhaoine a bhfuil staidéar déanta acu ar an nGaeilge ag am éigin ina saol agus a thuigeann méid áirithe den teanga ach nach raibh mórán deiseanna acu í a úsáid le blianta beaga anuas.
3 mhí
€45.00
6 mhí
€80.00
12 mhí
€149.00

Gramadach gan Stró!

Tá an cúrsa seo oiriúnach dóibh siúd a bhfuil caighdeán maith Gaeilge labhartha acu ach a dteastaíonn uathu feabhas a chur ar a gcuid gramadaí agus cur lena saibhreas sa teanga.
3 mhí
€45.00
6 mhí
€80.00
12 mhí
€149.00

Tusa agus do Ríomhaire

Tá an cúrsa seo oiriúnach dóibh siúd a bhaineann úsáid as an nGaeilge agus as ríomhairí go rialta agus ar mian leo feabhas a chur ar a gcuid Gaeilge mar aon le taithí a fháil ar na saoráidí teicneolaíochta atá ar fáil trí mheán na Gaeilge.
12 mhí
€35.00

QuickGuide™ Irish Grammar

Is cúrsa idirghníomhach é seo atá bunaithe ar an gcárta sracfhéachana den ainm céanna, QuickGuide Irish Grammar, atá ar díol ar siopa.ie.
12 mhí
€9.95