Baile

Cruinneas sa Ghaeilge do Mhúinteoirí Bunscoile - 2010

Cén cineál cúrsa é?

Réamhrá

Tá an cúrsa seo dírithe ar mhúinteoirí bunscoile a bhfuil caighdeán réasúnta maith bainte amach acu sa Ghaeilge ach ar mian leo feabhas a chur ar a gcuid gramadaí. Ní fhéachtar sa chúrsa le cur síos cuimsitheach a thabhairt ar ghramadach na Gaeilge ach leagtar béim ar na gnéithe is lárnaí di agus ar nithe a thagann chun cinn go minic sa seomra ranga.

Is cúrsa dátheangach é - tá aistriúchán Béarla curtha ar fáil de gach abairt Ghaeilge atá ann.

Is iad príomhaidhmeanna an chúrsa ná:

 • cabhrú leis na múinteoirí feabhas a chur ar chaighdeán a gcuid Gaeilge trí ghnéithe lárnacha de ghramadach na teanga a mhíniú ar bhealach soiléir, sothuigthe;
 • aird na rannpháirtithe a tharraingt ar thábhacht an chruinnis agus iad a spreagadh leis an méid a fhoghlaimeoidh siad a chur i bhfeidhm sa seomra ranga, rud a rachaidh chun sochair dóibh féin agus dá gcuid daltaí;
 • deis a thabhairt do na múinteoirí smaointe praiticiúla don seomra ranga a mhalartú lena chéile san fhóram díospóireachta.

Údair

Is é Éamonn Ó Dónaill, duine de bhunaitheoirí an chomhlachta Gaelchultúr (www.gaelchultur.com), a scríobh ábhar an chúrsa seo. Rinne Helen Hegarty eagarthóireacht ar Cruinneas sa Ghaeilge do Mhúinteoirí Bunscoile agus scríobh sí cuid de chleachtaí an chúrsa fosta.Ábhar an chúrsa

Ní fhéachtar sa chúrsa le cur síos cuimsitheach a thabhairt ar ghramadach na Gaeilge ach leagtar béim ar na gnéithe is lárnaí di agus ar nithe a thagann chun cinn go minic sa seomra ranga.

Modúl 1

 • Aonad 1: An tAinmfhocal
 • Aonad 2: An Aidiacht 1
 • Aonad 3: An Aidiacht 2

Modúl 2

 • Aonad 1: Réamhfhocail Shimplí
 • Aonad 2: Réamhfhocail Shimplí agus an tAlt
 • Aonad 3: Na Forainmneacha Pearsanta
 • Aonad 4: Na Forainmneacha Réamhfhoclacha

Modúl 3

 • Aonad 1: An Modh Ordaitheach
 • Aonad 2: An Aimsir Chaite
 • Aonad 3: An Aimsir Láithreach
 • Aonad 4: An Aimsir Fháistineach

Modúl 4

 • Aonad 1: Maoluimhreacha agus Bunuimhreacha Neamhphearsanta
 • Aonad 2: Na hUimhreacha Pearsanta
 • Aonad 3: Dátaí / Na hOrduimhreacha

Modúl 5

 • Aonad 1: Suíomh, Gluaiseacht agus Am
 • Aonad 2: An Aidiacht Shealbhach

Treoir

Leagan amach

Tá cúig mhodúl sa chúrsa Cruinneas sa Ghaeilge do Mhúinteoirí Bunscoile agus tá meascán de mhíniúchán agus de cheachtanna i gceist i ngach ceann acu. Tar éis duit roinnt rialacha gramadaí a léamh, bíonn deis agat ceachtanna a dhéanamh bunaithe ar na rialacha sin.

Tá na ceachtanna ar fad idirghníomhach. Nuair a bheidh ceacht déanta agat is féidir leat an cnaipe Seol a bhrú agus aiseolas a fháil láithreach. Cuirtear in iúl duit cad iad na freagraí a bheidh ceart agat agus cad iad na freagraí a bheidh mícheart agat, cuirfear na freagraí cearta ar fáil duit agus tabharfar scór duit.

Fóram

Cuirfear fóram ar fáil do Cruinneas sa Ghaeilge do Mhúinteoirí Bunscoile. Beidh deis acu siúd a bheidh cláraithe don chúrsa dul i dteagmháil leis na foghlaimeoirí eile ar an bhfóram plé agus díospóireachta. Beidh siad in ann teachtaireachtaí a sheoladh, ceisteanna a chur agus a fhreagairt, agus smaointe a nochtadh.


Ceisteanna Coitianta

Cathain is féidir liom tús a chur leis an gcúrsa?

Anois díreach! Staidéar neamhspleách, gan aon mhúinteoir, atá i gceist. Mar sin is féidir leat feabhas a chur ar do chuid Gaeilge ar do shócúlacht, san oifig nó sa bhaile, ag do luas féin, agus ag am ar bith is mian leat.

Cad a dhéanfaidh mé má tá ceist agam?

Scríobh ar an bhfóram í! Beidh tú in ann dul i dteagmháil leis na foghlaimeoirí eile ar an bhfóram seo. Is féidir leat teachtaireachtaí a scríobh, ceisteanna a chur agus a fhreagairt, agus smaointe a nochtadh ann. Bíonn baill d’fhoireann Ghaelchultúir ar an bhfóram freisin, agus beidh siadsan in ann aon cheisteanna casta a fhreagairt.


Má tá ceist ar bith eile agat, seol ríomhphost chuig eolas@ranganna.com nó glaoigh ar 1890 252 900 nó + 353 (0) 1 484 5220.