Baile

Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile - Rang 5 agus 6 - Scoilbhliain 2021 / 2022

Cén cineál cúrsa é?

Réamhrá

Tábhachtach: Ní bheidh rannpháirtithe an chúrsa seo i dteideal aon laethanta EPV a fháil ar chríochnú an chúrsa dóibh.
Tá an cúrsa seo dírithe ar mhúinteoirí bunscoile atá ag múineadh rang 5 agus/nó rang 6. Tá sé oiriúnach do mhúinteoirí nach mbraitheann muiníneach agus iad ag labhairt na Gaeilge agus ar mian leo, dá bhrí sin, cur lena gcuid scileanna sa teanga. Is cúrsa dátheangach é - tá aistriúchán Béarla curtha ar fáil de gach abairt Ghaeilge atá ann.

Cé go molaimid duit Gaeilge a úsáid i do chuid freagraí oiread agus is féidir, tá cead agat Béarla a úsáid más gá.

Is iad príomhchuspóirí an chúrsa ná:

 • an stór focal agus an ghramadach is lárnaí a bhaineann le téamaí an churaclaim a mhúineadh trí ghníomhaíochtaí taitneamhacha idirghníomhacha, gníomhaíochtaí rólghlactha ina measc;
 • deis a thabhairt do mhúinteoirí a gcuid scileanna éisteachta agus labhartha a fhorbairt;
 • cur le cumas múinteoirí an Ghaeilge a úsáid go cruinn agus go muiníneach ina gcuid teagaisc agus ina gcumarsáid le daltaí;
 • deis a thabhairt do mhúinteoirí smaointe praiticiúla agus gníomhaíochtaí don seomra ranga a mhalartú lena chéile i bhfóram díospóireachta an chúrsa.

Tábhachtach: Cé go bhfuil go leor samplaí de ghníomhaíochtaí cainte tugtha sa chúrsa agus go bhfuil go leor smaointe praiticiúla do ghníomhaíochtaí den chineál seo le fáil i bhfóram an chúrsa, is cúrsa teanga go príomha é ‘Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile’ seachas cúrsa modheolaíochta.

Údar

Is í Siobhán Patten a scríobh ábhar an chúrsa seo.Ábhar an chúrsa

Modúl 1 - Mé féin agus Sa bhaile

 • comhráite, stór focal, frásaí úsáideacha agus gramadach a bhaineann leis na téamaí thuas;
 • feidhmeanna teanga: caidreamh sóisialta a dhéanamh; eolas a thabhairt agus a lorg.

Modúl 2 - Bia agus Siopadóireacht

 • comhráite, stór focal, frásaí úsáideacha agus gramadach a bhaineann leis na téamaí thuas;
 • feidhmeanna teanga: dearcadh a léiriú agus a lorg.

Modúl 3 - Caitheamh aimsire agus An teilifís

 • comhráite, stór focal, frásaí úsáideacha agus gramadach a bhaineann leis na téamaí thuas;
 • feidhmeanna teanga: dul i gcion ar dhaoine eile.

Modúl 4 - An aimsir agus Éadaí

 • comhráite, stór focal, frásaí úsáideacha agus gramadach a bhaineann leis na téamaí thuas;
 • feidhmeanna teanga: soiléiriú a lorg i gcomhrá.

Modúl 5 - Ar scoil agus Ócáidí speisialta

 • comhráite, stór focal, frásaí úsáideacha agus gramadach a bhaineann leis na téamaí thuas;
 • feidhmeanna teanga: struchtúr a chur ar chomhrá.

Treoir

Tá cúig mhodúl sa chúrsa seo agus tá meascán de mhíniúchán, de stór focal úsáideach, de chomhráite agus de cheachtanna i gceist i ngach ceann acu.

Tá na ceachtanna ar fad idirghníomhach. Nuair a bheidh ceacht déanta agat, is féidir leat an cnaipe ‘Seol’ a bhrú agus aiseolas a fháil láithreach. Cuirfear in iúl duit cad iad na freagraí a bheidh ceart agat agus cad iad na freagraí a bheidh mícheart agat, cuirfear na freagraí cearta ar fáil agus tabharfar scór duit.

Ag tús gach modúil, cuirfear in iúl duit cad iad na rudaí a bhfuiltear ag díriú orthu sa mhodúl sin.

Chun bogadh ó scáileán go scáileán, níl le déanamh agat ach cliceáil ar na saigheada ‘Ar aghaidh’ ar thaobh na láimhe clé (le dul siar) nó ar thaobh na láimhe deise (le dul chun tosaigh). Is féidir leat cliceáil ar líne ar bith faoi na focail PLEAN AN AONAID ar an taobh clé den scáileán chun dul go dtí áit éigin eile sa mhodúl.

Ar an leathanach scoir, tabharfar léargas duit ar an obair a bheidh déanta agat sa mhodúl agus tabharfar scór iomlán duit. Tabharfar cúpla rogha duit chomh maith: dul ar aghaidh go dtí an chéad mhodúl eile, an modúl a dhéanamh arís, nó dul go tús an chúrsa ar fad.


Fóram

Cuirfear fóram ar fáil don chúrsa Gaeilge Phraiticiúil do Mhúinteoirí Bunscoile. Is ar an bhfóram seo a thabharfaidh na múinteoirí freagra ar an gceist idirghníomhach ag deireadh gach modúil agus ar an gceist athmhachnamhach ag deireadh an chúrsa ar fad.

Lena chois sin, beidh deis acu siúd a bheidh cláraithe don chúrsa dul i dteagmháil leis na múinteoirí eile ar an bhfóram. Beidh siad in ann teachtaireachtaí a sheoladh, ceisteanna a chur agus a fhreagairt, agus smaointe a nochtadh.


Ceisteanna Coitianta

Cathain is féidir liom tús a chur leis an gcúrsa?

Anois díreach! Staidéar neamhspleách, gan aon mhúinteoir, atá i gceist. Mar sin is féidir leat feabhas a chur ar do chuid Gaeilge ar do shócúlacht, san oifig nó sa bhaile, ag do luas féin, agus ag am ar bith is mian leat.

Cad a dhéanfaidh mé má tá ceist agam?

Scríobh ar an bhfóram í! Beidh tú in ann dul i dteagmháil leis na foghlaimeoirí eile ar an bhfóram seo. Is féidir leat teachtaireachtaí a scríobh, ceisteanna a chur agus a fhreagairt, agus smaointe a nochtadh ann. Bíonn baill d’fhoireann Ghaelchultúir ar an bhfóram freisin, agus beidh siadsan in ann aon cheisteanna casta a fhreagairt.


Má tá ceist ar bith eile agat, seol ríomhphost chuig eolas@ranganna.com nó glaoigh ar 1890 252 900 nó + 353 (0) 1 484 5220.