Irish the Easy Way! - Gaeltacht UCD - Sample Unit

Fáilte chuig Gaeilge gan Stró! – Gaeltacht UCD
Welcome to Irish the Easy Way! – Gaeltacht UCD

Thank you for taking the time to try this sample unit – we hope you find the experience enjoyable and rewarding.

Go raibh maith agat as triail a bhaint as an aonad samplach seo – tá súil againn go mbainfidh tú tairbhe agus taitneamh as.

Please contact the office at Gaeltacht UCD at ranganna.gaeilge@ucd.ie if you wish to register for the complete course.

Má tá suim agat clárú don chúrsa críochnúil, déan teagmháil le hoifig Ghaeltacht UCD ar ranganna.gaeilge@ucd.ie.

We think the best way to teach a language is through that language; all the instructions in this course are therefore in Irish but you can click on the ‘Taispeáin Fotheidil’ / ‘Show Subtitles’ button in the top right-hand corner at any time to access English translations. You can also click on the plus sign beside individual sentences to see the English version of those sentences.

Sílimid gurb é an bealach is fearr le teanga a fhoghlaim ná tríd an teanga sin; dá bhrí sin, tá na treoracha ar fad sa chúrsa seo as Gaeilge ach is féidir cliceáil ar an gcnaipe ‘Taispeáin Fotheidil’ / ‘Show subtitles’ atá ag barr na leathanach ar dheis chun teacht ar aistriúcháin Bhéarla. Is féidir cliceáil ar an gcomhartha suimithe in aice le haon abairt Ghaeilge chomh maith chun aistriúchán Béarla den abairt sin a fháil.

To move through the unit, simply click on the arrows Ar aghaidh which are at the top and bottom of every page.

Chun bogadh tríd an aonad, níl le déanamh agat ach cliceáil ar na saigheada Ar aghaidh atá ag barr agus ag bun gach leathanaigh.

We would love to hear from you, so please send us an e-mail, write a message in the forum, call us or send us a letter.

Ba bhreá linn cloisteáil uait, mar sin seol ríomhphost chugainn, le do thoil, scríobh teachtaireacht ar an bhfóram, glaoigh orainn nó seol litir chugainn.

Best regards,

Le dea-mhéin,

The Gaelchultúr Team

Foireann Ghaelchultúir

Click here to begin. Ar aghaidh

Cliceáil anseo chun tosú. Ar aghaidh

Gaeilge gan Stró! - Gaeltacht UCD - Aonad Samplach